1. Polska 26 lotów
2. Francja 6 lotów
3. Belgia 4 loty
4. Holandia 4 loty
5. Malta 4 loty
6. Węgry 4 loty
7. Austria 2 loty
8. Estonia 2 loty
9. Grecja 2 loty
10. Kambodża 1 lot
11. Niemcy 2 loty
12. Portugalia 2 loty
13. Rumunia 2 loty
14. Stany Zjednoczone 2 loty
15. Tajlandia 3 loty
16. Wielka Brytania 2 loty
17. Włochy 2 loty