1. Polska 26 lotów
2. Francja 6 lotów
3. Belgia 4 loty
4. Holandia 4 loty
5. Malta 4 loty
6. Węgry 4 loty
7. Tajlandia 3 loty
8. Austria 2 loty
9. Estonia 2 loty
10. Grecja 2 loty
11. Niemcy 2 loty
12. Portugalia 2 loty
13. Rumunia 2 loty
14. Stany Zjednoczone 2 loty
15. Wielka Brytania 2 loty
16. Włochy 2 loty
17. Kambodża 1 lot